Zoekend

Luisterend en ook
voelend en tastend naar U
Inziend en vooral begrijpend wil ik
de glans en gloed zien die U hebt
Tijd nemen, om te denken,
en naar de lege bomen te zien.
Waar boven, wolken en meeuwen zweven
en overdenkend uw woorden horen die U zingt
zendt U ze naar mijn wilde hart ?

Denkbeelden

Bezeten zijn door een denkbeeld die je niet durft los te laten Het zou je onbeschermd in de open vlakte zonder herkenning, geborgenheid achter laten. Dus dan andere denkvlaktes van vernieuwing,  geborgenheid overwegen.Later leerde ik open andere denkvlaktes te bezien daarbij rustig blijven. Bezeten door een denkbeeld, lijkt een passie die geworteld is in angst

Beperkt

Het leven in zich is het mooist als je niet altijd krijgt wat je graag wil. Want het streven naar en het verlangen is oneindiger beter. Het vervullen van wens moet haast onmogelijk zijn dan word het nog glanzender. Tja grens en beperking zijn een zegen voor de mens, het maakt ons creatief en vindingrijk

Warmte

Zomerse warmte wel te verstaan, is vernietigender dan de ijzige koude van de winter. Warmte is de voorbode van bederf, rottende waterplanten, uitgebloeide bloemen, verdorde struiken en misselijk, krioelende muggen, vliegen en andere stekende insecten. Bij  warmte komen snel de paddenstoelen alweer uit de grond geschoten om het bederf,uitgebloeide, dood -gaande vegetatie op te ruimen.

Een vermoeden

In de spiegel zie ik een raar vermoeden. Een schaduw wellicht. Mijn geestelijke toestand is meestal een reflector die vaak bedrieglijk is. Nee ik kan mezelf niet zien. Nee jezelf echt reëel zien is onmogelijk. De Eeuwige kunnen we ook niet zien zoals Hij is. Het is een groot mysterieus geheim, wie of wat ik ben.

Schoonheid

Verbazing wekkend is dat kleine onvolkomenheden van een mens, bijvoorbeeld een gek plukje haar, slordig zittend overhemdpandje, een afgezakte sok, een vuile overal, mij vervult het met een overlopende tederheid. De menselijke schoonheid die daar in schuilt is overstelpend soms. Indrukken die met tederheid te maken hebben. Een mens, is niet volmaakt, daardoor juist bijzonder mooi..

Spookuur

Ochtend, om vier uur klaarwakker in de morgen Het spookuur van de vragen. Angsten spelen nu verstoppertje, tikkertje met mij en schaterend lachen ze. Als ik ze vastbesloten wil verjagen. Ze nemen me mee in hun maalgedachten-wals. Uit bed gestapt kijk ik naar mijn bloeiende vriend. Hij ritselt zachtjes en de hoop komt aangevlogen en koert