Een vermoeden

In de spiegel zie ik een raar vermoeden. Een schaduw wellicht. Mijn geestelijke toestand is meestal een reflector die vaak bedrieglijk is. Nee ik kan mezelf niet zien. Nee jezelf echt reëel zien is onmogelijk. De Eeuwige kunnen we ook niet zien zoals Hij is. Het is een groot mysterieus geheim, wie of wat ik ben.

Schoonheid

Verbazing wekkend is dat kleine onvolkomenheden van een mens, bijvoorbeeld een gek plukje haar, slordig zittend overhemdpandje, een afgezakte sok, een vuile overal, mij vervult het met een overlopende tederheid. De menselijke schoonheid die daar in schuilt is overstelpend soms. Indrukken die met tederheid te maken hebben. Een mens, is niet volmaakt, daardoor juist bijzonder mooi..

Spookuur

Ochtend, om vier uur klaarwakker in de morgen Het spookuur van de vragen. Angsten spelen nu verstoppertje, tikkertje met mij en schaterend lachen ze. Als ik ze vastbesloten wil verjagen. Ze nemen me mee in hun maalgedachten-wals. Uit bed gestapt kijk ik naar mijn bloeiende vriend. Hij ritselt zachtjes en de hoop komt aangevlogen en koert

Jij is nu U

Vannacht slecht geslapen
Omdat ik U vandaag wou herdenken.
Ja U want jij is te nabij en dat bent U niet meer.
Wel komt U voor in mijn dromen met onherbergzaamheid achter U aan.
Uw allerlaatste glimlach, is als een scherf in mijn hart.
Zo draag ik U door Uw wijlen verjaardag heen.
Dag Mam.

Ga

Vannacht stapte jij in mijn slapend hoofd. Je wilde wel eens ronddwalen door mijn gevoel en verstand. Ik grijnsde en speelde met je nieuwsgierigheid.Nukkig zei ik: Zie vrome, venijnige, violen en kijk daar bange zemelende zuchten. Achter mijn oor trilt mijn vastbesloten dreigende woeste wil. Maar nu moet je gaan, vooruit, vort uit mijn hoofd vandaan

Bellen

Eerste verjaardag zonder mijn ouders.
Ze kunnen niet bellen.
Nu ben ik de oudste van het gezin.
Nu ben ik dus alleen nog vrouw van,
en moeder voor
en gelukkig ook nog een zus van
en vriendin van.
Mijn zus weet nog van mijn kinderleven.
Die word nog gekend zij zal mij bellen heeft ze gezegd.

Moedertaal

Moeizaam las ze het dialect.
Gronings is niet gemakkelijk te lezen.
Veel woorden was ze vergeten.
Ze zuchtte het leken nu wel buitenlandse klanken.
Ze las nu de tekst hardop.
Het verdrongen heimwee sprong in haar op.
Ze las door, zich koesterend aan de klanken uit haar kindertijd.
Daardoor las ze zich als ware thuis!
.

Nelson Mandela

Je hebt dode werken die niets veranderen maar ook goed zijn daar zal ik niets aan af doen. Ikzelf net als vele anderen doen werk waardoor de wereld niet veel veranderd. Maar je hebt ook levende werken die verricht worden door een groot lijden heen. Nelson Mandela bewerkte een levend werk die de wereld echt veranderde!

Werkelijkheid zien

De chaotische indrukken van ware werkelijkheden is geheim. Ik ben een vrouw op zoek naar de openbaarheid van het werkelijk bestaan.Die in de dagelijkse waan van de dag verborgen blijft. Ik weet zeker dat de echte werkelijkheid schuil gaat achter schijnvormen van uiterlijk realiteit. Zoals Gods Zoon ook sprak in gelijkenissen voor inzicht tot ons.

Trooster

Na een nacht met dromen over de net gehaalde vertrekkende bus is er mijn trooster in de morgen. Twee sneden geroosterd wild brood besmeerd met smeltend boter die zacht druppend lekkend loopt op het bordje. De lauwwarme koffie vanwege mijn gevoelige tanden maakt me helder en terwijl ik mijn boek lees is mijn dromenreis weer verdronken