Een vermoeden

Standaard

In de spiegel zie ik een raar vermoeden. Een schaduw wellicht. Mijn geestelijke toestand is meestal een reflector die vaak bedrieglijk is. Nee ik kan mezelf niet zien. Nee jezelf echt reëel zien is onmogelijk. De Eeuwige kunnen we ook niet zien zoals Hij is. Het is een groot mysterieus geheim, wie of wat ik ben.

Schoonheid

Standaard

Verbazing wekkend is dat kleine onvolkomenheden van een mens, bijvoorbeeld een gek plukje haar, slordig zittend overhemdpandje, een afgezakte sok, een vuile overal, mij vervult het met een overlopende tederheid. De menselijke schoonheid die daar in schuilt is overstelpend soms. Indrukken die met tederheid te maken hebben. Een mens, is niet volmaakt, daardoor juist bijzonder mooi..

Spookuur

Standaard

Ochtend, om vier uur klaarwakker in de morgen Het spookuur van de vragen. Angsten spelen nu verstoppertje, tikkertje met mij en schaterend lachen ze. Als ik ze vastbesloten wil verjagen. Ze nemen me mee in hun maalgedachten-wals. Uit bed gestapt kijk ik naar mijn bloeiende vriend. Hij ritselt zachtjes en de hoop komt aangevlogen en koert

Jij is nu U

Standaard

Vannacht slecht geslapen
Omdat ik U vandaag wou herdenken.
Ja U want jij is te nabij en dat bent U niet meer.
Wel komt U voor in mijn dromen met onherbergzaamheid achter U aan.
Uw allerlaatste glimlach, is als een scherf in mijn hart.
Zo draag ik U door Uw wijlen verjaardag heen.
Dag Mam.

Ga

Standaard

Vannacht stapte jij in mijn slapend hoofd. Je wilde wel eens ronddwalen door mijn gevoel en verstand. Ik grijnsde en speelde met je nieuwsgierigheid.Nukkig zei ik: Zie vrome, venijnige, violen en kijk daar bange zemelende zuchten. Achter mijn oor trilt mijn vastbesloten dreigende woeste wil. Maar nu moet je gaan, vooruit, vort uit mijn hoofd vandaan

Bellen

Standaard

Eerste verjaardag zonder mijn ouders.
Ze kunnen niet bellen.
Nu ben ik de oudste van het gezin.
Nu ben ik dus alleen nog vrouw van,
en moeder voor
en gelukkig ook nog een zus van
en vriendin van.
Mijn zus weet nog van mijn kinderleven.
Die word nog gekend zij zal mij bellen heeft ze gezegd.

Moedertaal

Standaard

Moeizaam las ze het dialect.
Gronings is niet gemakkelijk te lezen.
Veel woorden was ze vergeten.
Ze zuchtte het leken nu wel buitenlandse klanken.
Ze las nu de tekst hardop.
Het verdrongen heimwee sprong in haar op.
Ze las door, zich koesterend aan de klanken uit haar kindertijd.
Daardoor las ze zich als ware thuis!
.